درباره من

سید حسن اسلامی اردکانی، استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب.
مقطع دکتری را در دانشگاه قم گذراندم و دانش آموخته حوزه علمیه قم نیز هستم. عمده پژوهشها و تدریسهایم در زمینه فلسفه اخلاق و فلسفه دین قرار میگیرد. از علایق دیگرم  مباحث مربوط به گفتگوی ادیان است. در سالهای اخیر، در فلسفه اخلاق، در کنار اخلاق فضیلت، به اخلاق زیستی و مباحث کاربردی، به ویژه اخلاق محیط زیست، اخلاق پژوهش، و اخلاق جهانی، توجه بیشتری دارم.
تحصیلات:
دکتری: کلام (گرایش فلسفه دین و مسائل کلامی جدید)، دانشگاه قم
عنوان رساله دکتری: شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام. (کتاب شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام حاصل این رساله است.)
تاریخ دفاع ۹/۴/۱۳۸۴
کارشناسی ارشد:  فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مسئله دروغ در اخلاق اسلامی. (کتاب دروغ مصلحت آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آن حاصل این رساله است.)
تاریخ دفاع ۱۰/۶/۱۳۷۹
می توانید بخشی از سوابق کاری من را در صفحه ام در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب ببینید.
محل کار: دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، قم، ایران