بایگانی برچسب: ملاصدرا

مقاله «ملاصدرا و معضل انتحال: بازسنجی دفاعیه ها»

ملاصدرا بارها متهم به نقل و ثبت سخنان دیگران به نام خود، یا انتحال شده است. مدافعان صدرا کوشیده‌اند به این اتهام پاسخ دهند. در میان نوشته‌های پراکنده مدافعان، می توان شش دفاعیه یا استدلال را بازشناسی کرد. پس از تحلیل این پاسخ ها، کوشیده ام ناکارآمدی آن‌ها را نشان دهم.

نوشته حاضر در چهار بخش سازمان یافته است. در بخش نخست گزارش‌هایی از نقل‌های بی‌منبع آورده شده است، در بخش دوم نادرستی انتحال به اختصار تحلیل شده، در بخش سوم استدلال‌هایی که به سود صدرا آورده شده، بررسی شده و در پایان درسی که می‌توان از این ماجرا آموخت بیان شده است.

مقاله «ملاصدرا و معضل انتحال: بازسنجی دفاعیه ها» در آینه پژوهش، شماره ۱۳۱، دی و آبان ۱۳۹۰، چاپ شد.

خواندن / دریافت مقاله

مقاله «کاستی های روشی در دفاع از ملاصدرا » (نقدی بر مقاله اکبر ثبوت)

کاستی های روشی در دفاع از ملاصدرا – دکتر سید حسن اسلامی

 نقدی که بر مقاله ای از استاد ثبوت نوشته بودم در آخرین شماره از کتاب ماه فلسفه منتشر شد.

خواندن / دریافت مقاله

میتوانید متن مقاله را از اینجا (سایت کتاب ماه فلسفه) به راحتی دریافت کنید.