تدریس

تدریس از اشتغالات اصلی من است. از در سال های اخیر، از جمله در دانشگاه هایی نظیر دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، و دانشگاه پادربورن (آلمان) درس داده ام.

از عناوین درس هایم در فلسفه اخلاق:

 • اخلاق فضیلت
 • اخلاق جهانی
 • اخلاق زیست محیطی
 • اخلاق و عرفان شیعه

از عناوین درس هایم در فلسفه دین:

 • فلسفه دین (۱، ۲، ۳، ۴)
 • دین و اخلاق
 • علم و دین (به ویژه مورد نظریه تکاملی)

از عناوین درس هایم در مطالعات اسلامی:

 • اخلاق و عرفان شیعه
 • جریان های معاصر در جهان اسلام

از عناوین درس های عمومی  (که الان کمتر در قالب کلاس درسی ارائه می دهم):

 • روش تحقیق
 • زبان تخصصی عربی (عربی معاصر و عربی کلاسیک)
 • زبان تخصصی انگلیسی