کارگاه‌ها

کارگاه های اخلاق حرفه ای برای استادان (اخلاق دانشگاهی)

 • کارگاه اخلاق حرفه‌ای برای استادان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، ۱۵- ۱۸ شهریور ۱۳۹۳٫
 • کارگاه اخلاق حرفه ای برای استادان دانشگاه شهر کرد ۸-۱۳ تیرماه ۱۳۹۳٫
 • کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای برای استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان ۱۲ خرداد ۱۳۹۳٫
 • کارگاه یک روزه اخلاق پژوهش برای استادان دانشگاه زنجان، ۱۶ آبان ۱۳۹۲٫
 • کارگاه اخلاق حرفه‌ای برای استادان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ۱۲-۱۳ دی ماه، ۱۳۹۱٫
 • کارگاه اخلاق حرفه‌ای برای استادان دانشگاه اصفهان ۱۸ دی ماه، ۱۳۹۱٫
 • کارگاه اخلاق حرفه‌ای برای استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ۲۱-۲۵ مرداد ماه، ۱۳۹۱٫

کارگاه های نگارش علمی و دانشگاهی

 • کارگاه دو روزه سرشت و ساختار مقالات علمی برای استادان حوزه علمیه ارومیه ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳٫
 • کارگاه اخلاق پژوهش، دانشگاه اخلاق و تربیت، اسفند ۱۳۹۲٫
 • کارگاه انواع نگارش علمی برای طلاب و معاونان فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۱٫
 • کارگاه مقاله علمی پژوهشی: ضرورت و ساختار، دانشگاه ادیان ۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۱٫

کارگاه های زیست اخلاقی

 • کارگاه یک روزه زیست اخلاقی در دنیای معاصر برای بنیاد نخبگان تهران، سوم شهریور، ۱۳۹۳٫

کارگاه های اخلاق نقد

 • کارگاه اخلاق تعامل با منتقدان برای کارکنان جامعه المصطفی قم، ۱۱ آبان ۱۳۹۲٫